Arbo warmte – Maximum Temperatuur voor werken

Voor arbo warmte is van belang te begrijpen de regelgeving, de vuistregels van de FNV, de praktijk en de oplossingen.

Arbo warmte – Regelgeving:

In de Arbo-wet en de beleidsregels wordt geen expliciete uitspraak gedaan over arbo warmte. Althans niet in de zin van: de temperatuur mag niet hoger of lager zijn dan….. In de Arbo-wet staat dat er sprake moet zijn van een behaaglijke temperatuur in relatie met de te verrichten arbeid en dat het klimaat niet tot schade van de gezondheid mag leiden.
Behaaglijkheid is een subjectief begrip, wat de ene werknemer als een prettige temperatuur ervaart kan voor de andere werknemer veel te warm zijn. Daarom is er vaak ruzie over arbo warmte. Er is sprake van een behaaglijk klimaat als minder dan 20% van de werknemers over het klimaat klaagt.
Vanuit de ISO-normering zijn er wel enkele regels:

Het temperatuursverschil tussen 10 cm en 110 cm boven de grond mag niet meer zijn dan 3 graden.
De luchtsnelheid moet kleiner zijn dan 0,25m/sec.
De vochtigheidsgraad moet liggen tussen de 30 en 70%.
De lucht- en stralings temperatuur in de zomer moet liggen tussen de 23 en 26 graden en in de winter tussen de 20 en 23 graden.

Arbo warmte – Vuistregels van de FNV:

  • Voor (zittend) kantoorwerk geldt een maximum temperatuur van 30 graden.
  • Voor licht werk geldt een maximum temperatuur van 28 graden.arbo warmte
  • Voor intensief werk geldt een maximum temperatuur van 26 graden, mits er een voelbare luchtstroom is – anders maximaal 25 graden.
  • Voor zeer intensief werk is de maximum temperatuur 25 graden met een voelbare luchtstroom, 23 graden zonder luchtbeweging.

Praktijk met arbo warmte:
Het beste is een situatie waarin de werknemer zelf het klimaat kan bepaling door het regelen van de ventilatie, air-co, verwarming, zonwering en openen of sluiten van ramen. Hoe meer mensen er in dezelfde ruimte werken hoe meer problemen dit geeft. Vaak is het probleem dat er te weinig regelmogelijkheden zijn, in deze gevallen vormt meestal de warmtebelasting het grootste probleem. Een werknemer kan zijn werkgever verzoeken om de werkomstandigheden dusdanig aan te passen dat de warmteoverlast vermindert. Een werkgever moet aan dit verzoek voldoen als hij in redelijkheid aan de wens van zijn werknemers gehoor kan geven. Het beoordelen van de warmteoverlast is werk van specialisten, raadpleeg hiervoor altijd de arbeidshygiënist van uw arbodienst.

Maatregelen om de warmteoverlast te beperken:
Verleggen van werktijden.
Aantal werknemers in ruimte beperken.
Ventilatoren gebruiken.
De vochtigheidsgraad verlagen.
Platte daken met water koelen.
Zomogelijk koele lucht toevoeren.
s’nachts ventileren
Warmte producerende apparatuur (denk ook aan verlichting) uitzetten.
En natuurlijk het meest effectieve en snelste van allemaal …. airco’s huren

×