Reparatie airco – water

Reparatie airco? Een reparatie airco is soms niet nodig. Kijk wat de mogelijke problemen en oplossingen zijn rondom water. Een snelle oplossing: huur tijdelijke koeling. Bel ons gratis op 0800 5555512

Reparatie airco – water

Vraag: De airco lekt water, hoe komt dit?

Antwoord: Is de stop van het reservoir aan de achterzijde van de unit juist gemonteerd (rubber stop + schroefdop)? Is de luchtslang onjuist toegepast (verlengd, scherpe bochten erin, etc.)? Hierdoor kan condensvorming optreden. Heeft de unit onlangs gefunctioneerd en is deze daarna verzet of is de unit niet horizontaal geplaatst? Hierdoor kan condenswater over het opvangbakje gelopen zijn en zo langs de binnenkant van de behuizing uit de unit lopen.
Voor twee-delige airco: Is de verbinding van de waterafvoerslang aan de binnenunit in orde of is het waterafvoerpunt aan de buitenunit geblokkeerd? Het buitendeel mag water druppelen.

Vraag: De airco maakt meer geluid dan ik prettig vind. Hoe komt dit?

Antwoord: Staat de airco op een houten (verdiepings)vloer? Leg er een stuk vloerbedekking of ander dempend materiaal onder. Treedt resonantie op met andere objecten in de ruimte of delen van de airco?
Tip:Schakel de ventilatorsnelheid in een andere stand.

Vraag: Als bij het koelen water vrijkomt, waar blijft dat dan?

Antwoord: Doordat de aangezogen lucht langs de koude verdamper stroomt, condenseert een deel van de in die lucht aanwezige waterdamp. Het vocht wordt opgevangen in een watervat en wordt soms gebruikt om de warme condensor te koelen. Hierdoor verdampt het water en wordt het samen met de warme lucht naar buiten geblazen. Dit geeft een verbetering van het koelvermogen. In extreme omstandigheden kan het voorkomen dat niet al het water op deze wijze afgevoerd kan worden. De unit schakelt dan uit, omdat het watervat vol is en geeft dit aan. U kunt dan na het legen van het vat of het afvoerslangetje de unit weer opstarten. Bij de tweedelige airco wordt het vocht naar het buitendeel gepompt.
N.B. Let op dat bij gebruik van de twee-delige airco het water geen overlast bezorgt voor de medewerkers op de onderliggende etages.

Vraag: Tijdens gebruik van mijn airconditioner moet ik het waterbakje of waterslangetje regelmatig leegmaken. Hoe komt dit?

Antwoord: In extreme omstandigheden kan het voorkomen dat niet al het aan de lucht onttrokken vocht door de luchtslang afgevoerd kan worden. Dit komt in een intern watervat van de airco terecht, welke dan na verloop van tijd geleegd moet worden. Wanneer dit probleem zich voordoet onder normale omstandigheden, kan dit echter ook duiden op een defect in de mobiele airconditioner.

×